Til startsiden

Klik på et kapitel:

Gregoriansk sang

Monofoni: Troubadourer, trouvèrer og minnesangere

Den tidligste polyfoni

Notre Dame polyfoni

Ars nova i Frankrig

Ars nova i Italien

Machaut og Messe de Nostre Dame

Machaut og verdslige former

Ars subtilior

Engelsk musik: Dunstaple

Du Fay

Ockeghem

Busnois

L'homme armé

Sang i det 15. århundrede

Josquin

'1450-generationen': Isaac, Obrecht, Agricola

Instrumental musik

International stil efter Josquin

Parodimesse

Palestrina

Lassus

Skellet ml. renæssance og barok


Teori: Kirketonearterne

Teori: Mensuralnotation

Ordforklaringer

Bibliografi

CD anbefalinger

Links


Katrine biografi

Kontakt

Machaut: Verdslige former
og 'formes fixes'


Ars Nova-tidens 'formes fixes' [fastlagte former] eksisterede allerede som fastlagte rim- og stavelsesmønstre i poesien længe før de blev brugt til verdslig sang i det 14. og 15. århundrede. Alle de tre 'formes fixes' er binære (dvs. de består af en A- og en B-del), og alle har de et melismatisk præg som følge af, at relativt korte tekster spredes ud over et længere stykke musik. I verdslig sang fra dette tidspunkt optræder ofte musikalske rim, dvs. at A- og B-delene slutter med det samme musik.

Der er tale om de følgende tre former for verdslig sang (små bogstaver i formangivelserne indikerer samme musik, men ny tekst):

  • Ballade: Den typiske form er AaB. Sædvanligvis består balladen af 3 strofer (dvs. AaB tre gange). Den sidste linie i teksten fungerer som balladens refræn. Eksempel: Machauts Plourez dames.
  • Rondeau: Den typiske form er ABaAabAB. Eksempel: Machauts Dis et sept cinq.
  • Virelai: Den typiske form er ABbaA, og hermed er virelai'en den eneste form, hvori B-delen afsynges to gange i træk, og det er da også i B-delen, at stykkets klimaks optræder. Refrænet er virelai'ens første og sidste vers. Eksempel: Machauts Se je souspir. Denne form (og bemærk, ikke balladen) ligner den italienske ballata, læs om denne form her.

Machaut skrev adskillige sange indenfor hver form: 38 ballader, 19 rondeaux og 38 virelais. Derudover skrev han 22 lais; stykker, der betegnes som Machauts mest tilbageskuende værker, fordi de er baseret på trouvère repertoiret og Roman de Fauvel. En lai består af 12 syllabisk udsatte vers - fire af dem polyfone.

Lyt til Machauts chanson Je suis aussi her:


Næste side