Til startsiden

Klik på et kapitel:

Gregoriansk sang

Monofoni: Troubadourer, trouvèrer og minnesangere

Den tidligste polyfoni

Notre Dame polyfoni

Ars nova i Frankrig

Ars nova i Italien

Machaut og Messe de Nostre Dame

Machaut og verdslige former

Ars subtilior

Engelsk musik: Dunstaple

Du Fay

Ockeghem

Busnois

L'homme armé

Sang i det 15. århundrede

Josquin

'1450-generationen': Isaac, Obrecht, Agricola

Instrumental musik

International stil efter Josquin

Parodimesse

Palestrina

Lassus

Skellet ml. renæssance og barok


Teori: Kirketonearterne

Teori: Mensuralnotation

Ordforklaringer

Bibliografi

CD anbefalinger

Links


Katrine biografi

Kontakt

Ockeghem

Johannes Ockeghem (ca. 1420-1497) var hofkomponist i Frankrig fra omkring 1450 til sin død. I dette tidsrum tjente han under tre på hinanden følgende monarker: Charles VII, Louis XI og Charles VIII. Inden da, i 1440'erne, havde Ockeghem været bassanger i Antwerp og hos hertugen af Bourbon - og forkærligheden for basstemmen og det dybe register skinner tydeligt igennem i Ockeghems musik. Faktisk er Ockeghem kendt som komponisten, der effektivt udvidede den normale ambitus for firstemmig polyfoni og med vilje skrev musik, der faldt udenfor "gamut"en (Missa Prolationum spænder over 22 toner). Til tider kan det være svært at høre forskel på stemmerne, der bevæger sig i den samme, omfangsrige spændvidde.

Ockeghem havde en forkærlighed for at komponere i den frygiske modus, som det ses i chansonen Presque trainsi og Missa Mi-Mi. Ligesom Du Fay var Ockeghem velbevandret i alle de tre hovedgenrer; messe, motet og chanson. Der er dog mange forskelle mellem de to komponisters musik. For det første Ockeghems nævnte tendens til at udvide den polyfone teksturs omfang - især nedad - og komponere frygisk. Derudover har hans musik en form for uhåndgribelig kvalitet, der kommer af, at melodierne snor sig friere og kadencerer sjældnere og mindre forudsigeligt. Den lyriske skrivestil for basstemmen fører til uklarhed omkring den harmoniske fremdrift, og musikken tenderer imod at lyde mindre tonal end Du Fays.

Kendt portræt af Ockeghem med en gruppe sangere. Det er Ockeghem med briller til højre

Ockeghem var også kendt som komponist af "hit"-sange (dette fremgår af kapitlet Sang i det 15. århundrede), og for at skrive musik om musik (messerne Prolationum og Cuiusvis toni). Desuden bruger Ockeghem noget, man på engelsk kalder "shifters", dvs. elementer, der kan betegne noget forskelligt, ligesom det engelske ord "you" f.eks. kan betyde både "du" og "I". I musikken kan en "shifter" være en nodeværdi, der kan have forskellige varigheder afhængig af mensurationen, f.eks. en longa, der kan svare til 5 eller 6 brevis.

Fordi Ockeghem på sin vis vendte de musikalske konventioner op og ned og var foregangsmand for sit eget, individuelle præg, kan han betegnes som "romantikeren", hvor den jævnaldrende Busnois er "klassicisten".

Lyt til Introitus-satsen fra Ockeghems Missa pro defunctis nedenfor. Denne messe er den første bevarede, flerstemmige udgave af requiemmessen - en tidligere (eller cirka samtidig) udsættelse af Du Fay er desværre gået tabt.


Næste side